Budově Elektrických podniků v roce 2022 vrátila rekonstrukce původní lesk. Ale objevila se výzva: Jak v souladu s geniem loci moderně vyřešit navigaci a vizualitu pro 35 000 m² plochy? Naši kreativci našli inspiraci v tvarosloví budovy. Na začátku všeho byl pohled na dlaždičku. Pak přišla myšlenka na kvadraturu čtverce. Ve finále vzniklo odbornou i širokou veřejností oceňované řešení. Dotváří zážitek z budovy s jedinečným charakterem a ukazuje, že i fyzické prostory mohou být uměleckým dílem.

Přihlašovatel: Ogilvy, s.r.o.
Agentura: Ogilvy, s.r.o.
Klient: WPP Czech Properties, s.r.o.
Značka: WPP Campus Prague
Art Director Sarah Grimová
Creative Director Richard Axell
Copywriter Jan Lenkvík
Manager Barbora Čovbanová, Diana Paprskářová