PART A: Advertising

 1. Static: Outdoor

  Reklamní práce umístěné ve veřejném prostoru - s výraznou myšlenkou, jednoduše a přímočaře provedenou, takže je na první pohled srozumitelná i na rušné ulici.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  Způsobilost: Do této kategorie nelze zařadit práce již přihlašené do kategorie Static: Print, pokud není exekuce výrazně změněna pro účely outdoorového použití.

 2. Static: Print

  Reklamní práce, které nacházejí nové možnosti tištěné stránky. Dokáží využít pozornosti čtenáře a zaujmout ho i na delší čas.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.

  Způsobilost: Do této kategorie nelze zařadit práce již přihlašené do kategorie Static: Outdoor, pokud nebyla exekuce výrazně změněna pro použití v tištených médiích.

 3. Film: Short format (up to 15")

  Video, jehož cílem je v co nejkratším čase upoutat pozornost a/nebo odvyprávět poutavý příběh ve velmi omezené stopáži.

  Přílohy:

  • Video (max. 15") obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 4. Film: Medium format (16-60")

  Video se standardní reklamní stopáží, umění tradičního příběhu na ploše televizní nebo online reklamy.

  Přílohy:

  • Video (max do 60") obsahující jakýkoli film přesně v takové podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo vykonáno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 5. Film: Long format (over 61")

  Video, které dokáže odvyprávět komplexní příběh hraničící s formátem krátkého filmu (typicky online nebo kinoreklama).

  Přílohy:

  • Video (nad 60") obsahující jakýkoli film přesně v takové podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo vykonáno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 6. Sound

  Zvuk a hudba jako kreativní nástroj ve všech typech a formátech placené reklamy (rádio, streamovací platformy, hlas).

  Přílohy:

  • Práce na bázi zvukového záznamu, obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno a dodává se ve formátu videa.

   A/nebo:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní výstupy kampaně.

  Způsobilost: Podcasty, zvukový obsah, hudba a další formy brandového obsahu mimo standardní placený reklamní prostor jsou zařazeny do kategorie Entertainment.

 7. Spatial

  Kreativní prostorové instalace umístěné ve fyzickém světě - ambientní média, eventy, pop-upy nebo kreativní retail.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: V případě smíšené fyzicko-digitální instalace by měly být přihlášeny pouze příspěvky, které ukazují kreativitu převážně ve fyzickém prostoru (v opačném případě zvažte C: Mixed Reality).

 8. Campaign: Tactical

  Kampaň, která byla nasazena v omezeném počtu kanálů, s převažujícím použitím jedné exekuce (nebo jejích adaptací) napříč formáty.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Příspěvky přihlášené do kategorie Kampaň pro dobro již nemohou soutěžit v kategoriích Taktická nebo Integrovaná kampaň.

 9. Campaign: Integrated

  Kampaň, která byla nasazena napříč kanály, s využitím více kreativ a mediálních formátů, zastřešených jednou nosnou myšlenkou.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Příspěvky přihlášené do kategorie Kampaň pro dobro již nemohou soutěžit v kategoriích Taktická nebo Integrovaná kampaň.

 10. Campaign: For Good

  Jakákoli kampaň, která má výhradně nekomerční cíle, nebo byla vytvořena na podporu neziskových organizací a jejich cílů.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Příspěvky přihlášené do kategorie Kampaň pro dobro již nemohou soutěžit v kategoriích Taktická nebo Integrovaná kampaň.


PART B: Engagement

 1. Social: Community building

  Dlouhodobé úsilí o vytvoření aktivní komunity, která na sociálních sítích pravidelně interaguje s obsahem publikovaným značkou.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. Social: User participation

  Aktivace komunity na sociálních sítích k jednorázové interakci se značkou (včetně soutěží, user-generated obsahu atd.).

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. Social: Influencer talent

  Využití influencerů, které přesahuje jejich přínos z hlediska zásahu cílové skupiny - přihlášené práce musí být založeny na inovativním způsobu využití influencerů.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 4. Social: Live and reactional

  Práce, které ukazují, jak se značka úspěšně zapojila do probíhající konverzace prostřednictvím svého aktuálního nebo reakčního obsahu.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 5. Direct

  Práce, která má jasně definovanou cílovou skupinu přivést k jasně definované akci. Výsledek musí být prokazatelně přímým důsledkem vynaloženého komunikačního úsilí.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Práce přihlášené v kategoriích Digital & Interactive a E-commerce nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

 6. Digital & Interactive

  Digitální formáty (webové stránky, aplikace, kiosky apod.), které jsou navrženy s cílem zapojit uživatele do interakce a změnit tak jeho postoj nebo chování.

  Přílohy:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Jako obrazovou přílohu přihlášky vkládejte alespoň screenshot. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktvní části.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Práce přihlášené do kategorie Digital & Interactive nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

 7. E-commerce

  Inovativní přístup k jedné nebo více částem nákupního procesu přímo vedoucího k online prodeji. Zahrnuje využití vlastních kanálů značky nebo kanálů třetích stran.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Práce přihlášené do kategorie E-commerce nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

 8. PR & Earned media

  Aktivity, které zapojují širokou veřejnost, osoby ovlivňující veřejné mínění nebo novináře a vytvářejí mediální hodnotu neplaceného obsahu.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 9. Culture Impact

  Komerční práce, která úspěšně prosazuje společenská témata a dosahuje prokazatelné změny v naší společnosti.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

PART C: Experience

 1. Data & Technology

  Unikátní způsob využití dat nebo technologií pro tvorbu příběhu značky, nebo pro jeho efektivnější šíření.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. Media: Targeting

  Kampaně, které kreativně pracují s cílením a segmentací publika, nebo využívají personalizaci s cílem efektivně oslovit relevantní cílové skupiny.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. Media: Creating media

  Nápady realizované prostřednictvím zcela nového média, nestandardního využití tradičních médií, nebo reklamy, které se samy stávají médiem.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 4. Media: Partnerships

  Kreativní využití partnerství k oslovení nového publika (spolupráce mezi více značkami, mediální partnerství atd.).

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 5. Entertainment

  Obsah (spolu)vytvářený značkami, jehož cílem je především pobavit, a v němž je jasně přítomen produkt nebo značka. Může zahrnovat mimo jiné hudbu, podcasty, videa, ale také product placement.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Práce na bázi zvukového záznamu obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno se dodává ve formátu videa.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  Způsobilost: Herní a esportové komunikační aktivity přihlašujte do sekce Gaming & Metaverse.

 6. Gaming & Metaverse

  Jakékoliv značkové aktivace, které se odehrávají ve virtuálních světech nebo v přímém vztahu k nim: ve videohrách, e-sportu nebo v metaversu.

  Přílohy:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.

   A:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 7. Mixed Reality

  Práce, jejichž přínos spočívá v inovativním propojení fyzického a digitálního světa.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo vykonáno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.

PART D: Business creativity

 1. Cost-efficient solution

  Ocenění řemeslně dokonalé práce, která díky vhodně zvolenému nápadu nevyžaduje vysoký budget k tomu, aby zanechala dojem.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A:

  • Celkový rozpočet (včetně médií). Při přihlašování stačí vyplnit konečnou výši rozpočtu v textové podobě.
 2. Brand building

  Dlouhodobá práce pro značku v rámci jasně definované platformy, která umožňuje různým aktivitám značky působit konzistentně napříč kampaněmi.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. Business transformation

  Práce, která vytvořila nebo inovovala produkt nebo službu, nově definovala pozici značky na trhu, nebo díky zapojení kreativity vyřešila přesně definovaný obchodní problém.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Součástí prezentačního filmu v Business transformation musí být měřitelný dopad na obchodní úspěchy klienta.

 4. Creative Effectiveness

  V soutěži ADC Awards již dříve oceněná práce, která ale v dlouhodobém horizontu prokazatelně vytváří výraznou komerční hodnotu.

  Příloha:

  • Business prezentační film o max. 3minutové stopáži, který stručně vysvětluje obchodní výzvu a kreativní řešení a zaměřuje se na jasné, hmatatelné obchodní výsledky (objem prodeje, podíl na trhu atd.), které dokazují dlouhodobý dopad kreativity na byznys.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

  Způsobilost: Do této kategorie lze přihlásit pouze kampaně, které již dříve získaly zlato na ADC Awards. Prezentační film musí obsahovat údaje, které prokazují jejich dlouhodobý obchodní dopad.


PART E: Craft

 1. Film craft: Direction

  Cena za nejlepší reklamní režii.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. Film craft: Cinematography

  Cena za nejlepší práci s kamerou v reklamním filmu.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. Film craft: Casting

  Cena za obsazení a kreativní využití talentů v reklamním filmu.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 4. Film craft: Set design

  Cena za nejlepší scénografii v reklamním filmu.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 5. Film craft: SFX & CGI

  Cena za nejlepší speciální efekty nebo CGI v reklamním filmu.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 6. Film craft: Motion & animation

  Cena za nejlepší animovaný reklamní film nebo motion design pro reklamu.

  Příloha:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 7. Visual craft: Photography

  Cena za nejlepší fotografii použitou ve statických formátech.

  Příloha:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 8. Visual craft: Illustration

  Cena za nejlepší ilustraci použitou ve statických formátech.

  Příloha:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 9. Visual craft: Postproduction

  Cena za nejlepší využití postprodukčních technik ve statických formátech.

  Příloha:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 10. Visual craft: Typography

  Cena za nejlepší použití typografie v reklamě.

  Příloha:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 11. Copywriting: Short-form

  Ocenění za nejlepší copywriting v headlinech a claimech.

  Příloha:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.
 12. Copywriting: Storytelling

  Cena za nejlepší příběhový copywriting (scénáře, články, dlouhodobý obsah).

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 13. Copywriting: Brand languages

  Ocenění za vytvoření konzistentního a osobitého jazyka značky.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 14. Sound craft: Original music

  Cena za nejlepší použití původní hudby v reklamě.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

   A/nebo:

  • Práce na bázi zvukového záznamu obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno se dodává ve formátu videa.
 15. Sound craft: Sound design

  Cena za nejlepší zvukový design v reklamě.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

   A/nebo:

  • Práce na bázi zvukového záznamu obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno se dodává ve formátu videa.
 16. Digital craft

  Nejlepší řemeslo v oblasti interaktivních médií, technologií, dat, umělé inteligence, UX, zákaznických cest, personalizace atd.

  Příloha:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky.

  Způsobilost: Pro všechna digitální řemesla S VÝJIMKOU designu, který se zadává do Design: Digital design.

 17. Design: Editorial

  Cena za nejlepší redakční design (časopisy, knihy, brožury atd.)

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 18. Design: Digital design

  Cena za nejlepší design čistě digitálních rozhraní.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.
 19. Design: Immersive

  Cena za nejlepší design imerzivního zážitku (mixed reality atd.)

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.
 20. Design: Physical spaces

  Cena za nejlepší design fyzických prostor (včetně orientačního značení atd.)

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A/nebo:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 21. Design: Packaging

  Cena za nejlepší obalový design.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 22. Design: Brand identity

  Ocenění za nejlepší identitu značky a její propsání do jednotlivých formátů.

  Přílohy:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A/nebo:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 23. Craft on budget

  Ocenění za nejlepší řemeslné provedení výsledného díla s omezeným rozpočtem.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v takové podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

   A/nebo:

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A povinně:

  • Celkový produkční rozpočet. Při přihlašování stačí vyplnit konečnou výši rozpočtu v textové podobě.