PART A: Advertising

 1. 1. Static: Outdoor

  Reklamní práce s výraznou myšlenkou, která díky svému jednoduchému provedení a přímočarému sdělení vynikne i v ruchu veřejného prostoru.
  Způsobilost: Do této kategorie nelze zařadit práce již přihlášené do kategorie Static: Print, pokud není exekuce výrazně změněna pro účely outdoorového použití.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 2. 2. Static: Print

  Reklamní práce, které nacházejí nové možnosti v oblasti tištěných médií a dokáží zaujmout pozornost čtenáře i na delší dobu.
  Způsobilost: Do této kategorie nelze zařadit práce již přihlášené do kategorie Static: Outdoor, pokud nebyla exekuce výrazně změněna pro použití v tištěných médiích.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.

 3. 3. Film: Short format (up to 15")

  Video, které dokáže v co nejkratším čase upoutat pozornost a/nebo odvyprávět poutavý příběh ve velmi omezené stopáži.

  Přílohy:

  • Video (max. 15") obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 4. 4. Film: Medium format (16-60")

  Video se standardní reklamní stopáží, které představí umění tradičního příběhu na ploše televizní nebo online reklamy.

  Přílohy:

  • Video (max. do 60") obsahující jakýkoliv film přesně v takové podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 5. 5. Film: Long format (over 61")

  Video, které dokáže odvyprávět komplexní příběh hraničící s formátem krátkého filmu (typicky online nebo kinoreklama).

  Přílohy:

  • Video nebo film (stopáž více než 60") přesně v takové podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min, pokud není dodáván prezentační film.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 6. 6. Sound

  Zvuk a hudba jako kreativní nástroj ve všech typech a formátech standardní placené reklamy (rádio, streamovací platformy, hlas).
  Způsobilost: Podcasty, zvukový obsah, hudba a další formy brandového obsahu mimo standardní placený reklamní prostor, jsou zařazeny do kategorie Entertainment.

  Přílohy:

  • Práce na bázi zvukového záznamu, obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno. Dodává se ve formátu videa.

   A/nebo

  • Prezentační film o max. 3minutové stopáži, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní výstupy kampaně.
 7. 7. Campaign: Tactical

  Kampaň, která byla nasazena v omezeném počtu kanálů, s převažujícím použitím jedné exekuce (nebo jejích adaptací) napříč formáty.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.


   V případě postupu kampaně na shortlist:

  • Na základě výzvy organizátora bude dodatečně dodána prezentace ve formátu Google slides. Dále bude následovat osobní prezentace v anglickém jazyce o max. délce 10 min.
 8. 8. Campaign: Integrated

  Kampaň, která byla nasazena napříč kanály, s využitím více kreativ a mediálních formátů, zastřešených jednou nosnou myšlenkou.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.


   V případě postupu kampaně na shortlist:

  • Na základě výzvy organizátora bude dodatečně dodána prezentace ve formátu Google slides. Dále bude následovat osobní prezentace v anglickém jazyce o max. délce 10 min.
 9. 9. Advertisements For Good

  Jakákoliv práce, která má výhradně nekomerční cíle, nebo byla vytvořena na podporu neziskových organizací a jejich cílů.
  Způsobilost: Práce pro komerční klienty, které mají přesah do společenského aktivismu, spadají do kategorie Creating culture.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

PART B: Engagement

 1. 1. Social: Community activation

  Práce, které kreativním způsobem aktivují komunitu na sociálních sítích, ať už jde o jednorázové interakce se značkou (včetně soutěží, user generated obsahu atd.) nebo o dlouhodobé úsilí o vytvoření aktivní komunity, která na sociálních sítích pravidelně interaguje s obsahem publikovaným značkou.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. 2. Social: Influencer talent

  Využití influencerů, které přesahuje jejich přínos z hlediska zásahu cílové skupiny - přihlášené práce musí být založeny na inovativním způsobu využití influencerů.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min a není dodáván prezentační film, je nutné dodat střih videa o stopáži max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 3. 3. Social: Live and Reactional

  Práce, které ukazují, jak se značka úspěšně zapojila do probíhající konverzace prostřednictvím svého aktuálního nebo reakčního obsahu. Nejedná se o reakce na dopředu plánované akce, např. sportovní utkání.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Video obsahující jakýkoli film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min a není dodáván prezentační film, je nutné dodat střih videa o stopáži max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 4. 4. Direct

  Práce, která má jasně definovanou cílovou skupinu přivést k jasně definované akci. Výsledek musí být přímým důsledkem vynaloženého komunikačního úsilí.
  Způsobilost: Práce přihlášené v kategoriích Digital & Interactive a Retail & E-commerce nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 5. 5. Digital & Interactive

  Digitální formáty (webové stránky, aplikace, kiosky apod.), které jsou navrženy s cílem zapojit uživatele do interakce a změnit tak jeho postoj nebo chování.
  Způsobilost: Práce přihlášené do kategorie Digital & Interactive nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

  Přílohy:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Jako obrazovou přílohu přihlášky vkládejte alespoň screenshot. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 6. 6. Retail & E-commerce

  Inovativní a kreativní přístup k jedné nebo více částem nákupního procesu přímo vedoucího k offline nebo online prodeji. Zahrnuje využití vlastních kanálů značky nebo kanálů třetích stran.
  Způsobilost: Práce přihlášené do kategorie E-commerce nemohou být zařazeny do kategorie Direct.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.
 7. 7. PR & Earned media

  Aktivity, které zapojují širokou veřejnost, osoby ovlivňující veřejné mínění nebo novináře a vytvářejí mediální hodnotu neplaceného obsahu.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 8. 8. Creating Culture

  Komerční práce, která úspěšně prosazuje společenská témata a dosahuje prokazatelné změny v naší společnosti. Jedná se především o práce, které mají přesah do společenského aktivismu, nikoliv práce pro nestátní neziskové organizace.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

PART C: Experience

 1. 1. Data & Technology

  Unikátní způsob využití dat nebo technologií pro tvorbu příběhu značky, nebo pro jeho efektivnější šíření.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. 2. Media creativity

  Kampaně, které kreativně pracují s médii. Například tradiční média využívají nestandardním způsobem, vytváří zcela nová média nebo se samy médiem stávají. Do této kategorie patří také práce, které využívají personalizaci médií s cílem efektivně oslovit relevantní cílové skupiny.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. 3. Entertainment

  Obsah (spolu)vytvářený značkami, jehož cílem je především pobavit, a v němž je jasně přítomen produkt nebo značka. Může zahrnovat mimo jiné hudbu, podcasty, videa, ale také product placement.
  Způsobilost: Herní a e-sportové komunikační aktivity přihlašujte do sekce Gaming.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A/nebo:

  • Práce na bázi zvukového záznamu obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno se dodává ve formátu videa.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 4. 4. Gaming

  Jakékoliv značkové aktivace, které se odehrávají přímo ve videohrách nebo v přímém vztahu k videohrám, e-sportu a video herní kultuře.

  Přílohy:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.

   A:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 5. 5. Mixed & Virtual Reality

  Práce, jejichž přínos spočívá v inovativním propojení fyzického a digitálního světa.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.
 6. 6. Spatial

  Kreativní prostorové instalace umístěné ve fyzickém světě - ambientní média, pop-upy atd.
  Způsobilost: V případě smíšené fyzicko-digitální instalace by měly být přihlášeny pouze příspěvky, které ukazují kreativitu převážně ve fyzickém prostoru (v opačném případě zvažte C: Mixed Reality).

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 7. 7. Events & Live stunt activations

  Kreativně pojaté eventy a živé aktivace, které přinášejí silný autentický zážitek ve spojení s budováním značky.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

PART D: Business creativity

 1. 1. Brand building

  Dlouhodobá práce pro značku v rámci jasně definované platformy, která umožňuje různým aktivitám značky působit konzistentně napříč kampaněmi.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. 2. Business transformation

  Práce, která vytvořila nebo inovovala produkt nebo službu, nově definovala pozici značky na trhu, nebo díky zapojení kreativity vyřešila přesně definovaný obchodní problém.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy. V prezentačním filmu doporučujeme definovat dopad na obchodní úspěchy klienta.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. 3. Brand partnership

  Kreativní využití partnerství k oslovení nového publika (spolupráce mezi více značkami, mediální partnerství atd.).

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

PART E: Craft

 1. 1. Film craft: Direction

  Cena za nejlepší reklamní režii.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 2. 2. Film craft: Cinematography

  Cena za nejlepší práci s kamerou v reklamním filmu.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 3. 3. Film craft: Casting

  Cena za obsazení a kreativní využití talentů v reklamním filmu.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 4. 4. Film craft: Production design

  Cena za nejlepší scénografii v reklamním filmu.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 5. 5. Film craft: SFX & CGI

  Cena za nejlepší speciální efekty nebo CGI v reklamním filmu.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo vykonáno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 6. 6. Film craft: Motion & animation

  Cena za nejlepší animovaný reklamní film nebo motion design pro reklamu.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Pokud je originální film delší než 3 min, je nutné dodat střih videa o stopáži do max. 3 min.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.
 7. 7. Visual craft: Photography

  Cena za nejlepší fotografii použitou ve statických formátech.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 8. 8. Visual craft: Postproduction

  Cena za nejlepší využití postprodukčních technik ve statických formátech.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.

   A nepovinně:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo vykonáno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
 9. 9. Copywriting: Short

  Ocenění za nejlepší copywriting v headlinech a claimech.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.
 10. 10. Copywriting: Long

  Cena za nejlepší příběhový copywriting (scénáře, články, dlouhodobý obsah, knihy).

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A/nebo:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 11. 11. Sound design

  Cena za nejlepší zvukový design v reklamě. Do této kategorie spadají i práce, které využívají např. originální autorskou hudbu zkomponovanou přímo pro konkrétní dílo.

  Přílohy:

  • Video obsahující jakýkoliv film přesně v té podobě, v jaké byl vyroben a zveřejněn.

   A/nebo:

  • Práce na bázi zvukového záznamu obsahující dílo přesně v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno a odvysíláno se dodává ve formátu videa o max. 3 minutové stopáži.
 12. 12. Digital craft

  Nejlepší řemeslo v oblasti interaktivních médií, technologií, dat, umělé inteligence, UX, zákaznických cest, personalizace atd.
  Způsobilost: Pro všechna digitální řemesla S VÝJIMKOU designu, který se zadává do Design: Digital design.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A nepovinně:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky.

PART F: Design

 1. 1. Branding

  Kreativita a design brandingových systémů a jednotlivých prvků identity značky. Zahrnuje identity pro nové značky, rebranding, refresh značek. Dále pak návrhy log, naming, zvukový branding, nebo inovativní přístupy k brandingu pro korporace, střední či malé společnosti, organizace, události, nebo jednotlivce.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.

   A/nebo:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 2. 2. Print design

  Jakákoliv forma komerčního designu, jejímž výsledkem je fyzický materiál. Zvláštní důraz na inovativní design a kreativní využití tiskových technik. Tato kategorie zahrnuje firemní tiskoviny, publikace, redakční a knižní design, kalendáře, plakáty, pozvánky, direct mailing atd.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 3. 3. Digital design

  Design čistě digitálních nástrojů a online služeb, které přinášejí uživateli vynikající zážitek díky skvělému designu a dokonalému technickému provedení. Do této kategorie patří m.j. webové stránky, aplikace, herní design, design virtuálních prostor nebo imerzivní technologie.

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní kampaňové výstupy.
  • Thumbnail, nejvíce vypovídající záběr videa, dodaný jako obrázek.

   A:

  • Odkaz na interaktivní exekuci v takové podobě, v jaké byla vytvořena a zveřejněna, uveďte v textové části přihlášky. Pokud bylo třeba z technických důvodů provést nějaké úpravy, je nutné je pro porotu popsat před spuštěním samotné interaktivní části.
 4. 4. Spatial design

  Design trvalých i dočasných fyzických prostor (obchod, výstava, pop-up stánek), včetně instalací v interiéru (např. orientačního značení v budově) nebo exteriéru (např. navigační systém v parku, ve městě, v dopravě). Prostorová prezentace výrobků nebo publikací. Také projekty, které propojují fyzický a digitální svět pomocí technologií (např. AR nebo VR projekty).

  Přílohy:

  • Prezentační film o stopáži max. 3 min, který v souvislostech vysvětluje, co bylo uděláno a čeho bylo dosaženo, a ukazuje všechny relevantní výstupy.

   A/nebo:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 5. 5. Packaging

  Ocenění pro inovativní nápady a design pro všechny druhy obalů, od luxusních po spotřebitelské, od limitovaných edic po velkovýrobu. Všechny přihlášené práce musí být komerčně prodávány s čárovým kódem nebo prodejním identifikátorem.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 6. 6. Illustration

  Cena za nejlepší ilustraci použitou ve statických formátech.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.
 7. 7. Typography

  Cena za nejlepší použití typografie v komerční komunikaci.

  Přílohy:

  • Obrazový náhled jakéhokoliv statického díla v takové podobě, v jaké bylo vytvořeno, zveřejněno nebo vystaveno.

   A nepovinně:

  • Jakýkoli doplňující fyzický materiál, který by mohl porotě pomoci při rozhodování o kvalitě představeného díla.