1/ Termíny

 • Do ADC Awards 2023 je možné přihlásit původní reklamní projekty,
  zveřejněné v období od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2023.
 • Řádný termín (tzv. Early birds): 9.–31. 1. 2023.
 • Prodloužená lhůta (tzv. Entries): 1.–28. 2. 2023.
 • Zveřejnění galerie přihlášených prací: 29. 3. 2023.
 • Zasedání poroty: 18.–19. 4. 2023.
 • Zveřejnění shortlistů: 20. 4. 2023.
 • Slavnostní ceremoniál: 10. 5. 2023.

2/ Poplatky

ZÁKLADNÍ POPLATKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

6 000 Kč bez DPH za každou přihlášenou práci přijatou do 31. ledna 2023 (neplatí pro kategorii Campaign)
12 000 Kč bez DPH za každou přihlášenou práci přijatou do 31. ledna 2023 v kategorii Campaign

NAVÝŠENÉ POPLATKY V PRODLOUŽENÉ LHŮTĚ

8 000 Kč bez DPH za každou přihlášenou práci přijatou od 1. 2. do 28. 2. 2023 (neplatí pro kategorii Campaign)
16 000 Kč bez DPH za každou přihlášenou práci přijatou od 1. 2. do 28. 2. 2023 v kategorii Campaign

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

Pokud zaplatíte vice než 3 přihlášky na jedné faktuře, získáte 10% slevu z celkové fakturované částky.
Pokud zaplatíte vice než 6 přihlášek na jedné faktuře, získáte 15% slevu z celkové fakturované částky.


3/ Jak se přihlásit do ADC Awards

 • Registrace uživatelů z předchozích ročníků pozbývají automaticky platnost, takže pro aktuální ročník soutěže je nutné provést novou registraci přihlašovatele.

 • Jednotlivé práce je možné přihlašovat do soutěže až po vytvoření Vašeho uživatelského účtu v přihlašovací aplikaci – přes odkaz „Přihlásit“ v záhlaví této webové stránky.

 • Po nalogování uživatele do přihlašovací aplikace se přihlašování jednotlivých prací do soutěže poté provádí v hlavním menu „Přihlásit práci do soutěže“.

 • Pro každou práci musíte vyplnit alespoň základní povinné údaje. Po uložení povinných údajů pokračujte v nahrávání souborů dle specifikací, které jsou definovány pro každou kategorii zvlášť.

 • Přílohy přikládejte ve formátu:
  Image file format: Best possible quality JPG, no compression, min. 1920  px x min. 1080 px
  Video file format: Full HD 1920 x 1080 px, MP4 H.264, Format 16:9, 8 MB/s – 12 MB/s (medium quality)

 • Vzhledem k tomu, že porota bude mezinárodní, musí být všechny soutěžní práce opatřené překladem do angličtiny, a to nejlépe ve formě originál + titulky.

 • Vyplněnou přihlášku je možné duplikovat do jiné kategorie. V menu „Moje přihlášky“ si ze svého seznamu vyberete přihlášku, kterou necháte duplikovat pro jinou kategorii a následně ji můžete upravit.

 • Pokud všechny Vámi přihlašované práce splňují technické specifikace, pak lze přihlášku uzavřít odesláním do soutěže. Odesláním práce potvrdíte souhlas s podmínkami soutěže definovanými ve Statutu soutěže.

 • Přihlášku uzamykejte ve chvíli, kdy jste si 100% jistí její správností. Uzamknutím přihlášky se fixuje její cena, a to na základě data uzamknutí. Uzamčené přihlášky není možné měnit, změna je možná jenom u položky Credits.

 • Platbu provádějte na základě proforma faktury, úhrada příslušných poplatků je vyžadována nejpozději do 7 dnů od uzamčení poslední přihlášky, a to nejpozději k 28. 2. Proforma faktura Vám bude zaslána na e-mail. Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání úhrady na náš účet.

 • V případě poskytnutí fyzických vzorků pro zasedání poroty, zásilku označte „ADC Awards“ a číslem přihlášky a pošlete ji na adresu WPP Campus, Bubenská 1, 170 00 Prague 7, a to do 7. 3. 2023.


4/ Statut soutěže 2023

Statut soutěže ke stažení